Bun Venit

R:.L:. Steaua Dunarii nr. 1 Orientul Bucuresti

Bine ați venit pepagina oficială a Lojii Steaua Dunarii nr. 1 membru al Marii Loji Simbolice a Romaniei, una dintre cele mai vechi și de onoare Fraternități masonice de Rit Scotian Antic si Acceptat. Pagina web a Lojii Steaua Dunarii nr. 1  a fost creata pentru a oferi un punct focal, unde cei interesați de masonerie pot  accesa informații cu privire la istoria și tradiția Francmasoneriei în general si, referitoare la Lojii Steaua Dunarii nr. 1 in particular.

„Masonul ade­vărat şi uni­ver­sal, Cetăţean al intregii lumi, nu este străin în nici o ţara, fără a se ajuta de voce, el vor­beşte şi se face auzit, el vede fără a se ajuta de ochi, este recunos­cut după semne infaili­bile şi chiar mai mult, după pro­pri­ile lui virtuţi. Om cin­stit, el exercită atributele uman­ităţii fată de toţi si într-un mod spe­cial faţa de Fratii Francmasoni de care este legat printr-un secret invi­o­la­bil. Pro­priul său stăpân, liber fără licenţă, vesel fără să fie inde­cent, pe ruina patim­ilor el ridică tem­ple virtuţii.

Spri­jinit de Forţă, instruit de Inţelep­ci­une, dec­o­rat de Fru­museţe, el sin­gur se poate mân­dri ca posedă mareaţa artă de a se bucura de viaţă fără să abuzeze. Moşten­i­tor al moravurilor şi bunurilor aces­tei vârste fericite, în care ambiţia neb­ună de avere oarbă nu are incă altar în inima oame­nilor, nu există altă grandoare decât cea a vir­tuţii, nu există altă bogaţie decât pacea şi mulţu­mirea interioară.

În sfarşit, masonii formează, sub ace­leaşi legi, un Popor numeros de fraţi risip­iţi în toate parţile glob­u­lui, care ştiu să respecte drep­turile religi­ilor şi suveranilor cărora prov­i­denţa i-a făcut supuşi.

Acesta este portre­tul unui ade­vărat mason”

Albert Pike, Morala si Dogma