Din  REGULAMENT

 1. Francmasoneria este o Fraternitate iniţiatică, ce are ca fundament tradiţional credinţa în Dumnezeu, „Marele Arhitect al Universului”.
 2. Francmasoneria se referă la „Vechile Îndatoriri” şi la „Landmark-urile” fraternităţii, mai ales în privinţa tradiţiilor specifice Ordinului, tradiţii esenţiale pentru regularitatea Jurisdicţiei.
 3. Francmasoneria este un Ordin căruia nu-i pot aparţine decât oameni liberi şi respectabili, care se angajează să pună în practică un ideal de Pace, de Iubire şi de Fraternitate.           
 1. Francmasoneria vizează, în felul acesta, perfecţionarea umanităţii întregi, prin perfecţionarea morală a Membrilor săi.
 1. Francmasoneria impune tuturor Membrilor săi practicarea exactă şi cu scrupulozitate a ritualurilor şi a simbolismului, mijloc  de acces spre Cunoaştere prin căi iniţiatice şi spirituale care-i sunt proprii.
 1. Francmasoneria impune tuturor Membrilor săi respectul faţă de opiniile şi credinţele religioase ale fiecăruia. Ea le interzice, în sânul său, orice discuţie sau controversă politică ori religioasă. Ea este, astfel, un centru permanent de Uniune Fraternă, unde domnesc o înţelegere, o toleranţă şi o armonie fructuoasă între oameni, fără de care ei ar rămâne străini unii altora.
 1. Francmasonii îşi asumă obligaţiile lor pe Cartea Legii Sacre, dând astfel jurământului depus pe Ea caracterul solemn şi sfânt, indispensabil perenităţii sale.
 1. Francmasonii se adună în Lojă, în afara lumii profane, Lojă unde sunt întotdeauna expuse cele trei Mari Lumini ale Ordinului, un Volum al Legii Sacre, un Echer şi un Compas, conform principiilor şi regulilor prescrise prin Constituţie şi regulamentele Generale ale Obedienţei.
 1. Francmasonii nu trebuie să admită în Lojile lor decât bărbaţi majori, de perfectă reputaţie, oameni de onoare, loiali şi discreţi, demni din toate punctele de vedere să fie aleşi Fraţi şi apţi să recunoască limitele domeniului uman şi infinita putere a Eternului.
 1. Francmasonii cultivă în Lojile lor iubirea de Patrie, supunerea faţă de Legile ţării şi respectul faţă de autorităţile constituite. Ei consideră munca o datorie primordială a fiinţei umane şi o onorează sub toate formele sale.
 1. Francmasonii contribuie, prin exemplul comportamentului lor activ, înţelept, plin de iniţiativă, eficace şi demn, la strălucirea Ordinului în respectul secretului masonic.
 1. Francmasonii îşi datorează onoare, ajutor reciproc şi protecţie fraternă, chiar cu riscul propriei vieţi. Ei practică arta de a păstra în orice circumstanţă calmul şi echilibrul indispensabil unei perfecte stăpâniri de sine.