MAREA LOJA SIMBOLICA a ROMÂNIEI

 Francmasoneria s-a născut din fraternităţile operative ale Evului Mediu.

Ritualurile sale se fondează pe simbolismul construcţiei.

Ritualurile şi obiceiurile vin din tradiţie  asemenea Vechilor Îndatoriri şi Landmark-urilor transmise de la maestru la ucenic şi descrise în diverse texte vechi considerate ca texte de referinţă, indică principiile imuabile ale Francmasoneriei universale.

Istoria Manuscrisului Ebraic

    Despre Originile Francmasoneriei 

 1. Introducere
 • În general se crede că Francmasoneria modernă a fost creată în 1717 cînd Marea să Lojă a Angliei a fost înfiinţată. De asemenea, în general, se crede că a fost Dr. James Anderson, cel care a scris ale sale “Noi Constituţii.”(A se vedea, de exemplu, A. Paul Fisher, În spatele uşii Lojii, Shield Publishing, Inc, , Washington). Este adevărat că noul nume a fost adoptat în 1717, dar fondatorul real al Francmasoneriei nu este Anderson. Mai mult, puţini oameni, inclusiv majoritatea membrilor săi, ştiu că originea sa are 2000 de ani. Într-adevăr, în măsura în care ştim, nici una dintre cărţile actuale privind Francmasoneria nu îi urmăreşte originile pînă la originea sa reală. Masoneria a fost fondată de regele Irod Agripa la sugestia lui Hiram Abiud, cu acordul lui Moab Levy, Adoniram, Iohanan, Abdon Iacov, Antipa, Aberon Solomon şi Ashad Abia în anul 43. Numele original a fost “Mysterious Force.” Forţa (Puterea) Misterioasă. Toţi fondatorii ei aparţineau iudaismului. În acest articol, voi prezenta o adevărată istorie bazată pe un manuscris nepreţuit scris în ebraică conţinînd procesele verbale ale reuniunilor fondatorilor originali ai Masoneriei.
 • Următoarele secţiuni despre Masonerie se bazează pe traducerea în limba engleză a manuscrisului original scris în ebraică al Istoriei Masoneriei. Istoria a fost transmisă de la cei nouă fondatori numai către descendenţii direcţi ai acestor fondatori. Unul dintre exemplare originale ebraice a fost transmis de la Moab Levy, un fondator, lui Joseph Levy în secolul 17. Cu toate acestea, exemplarul lui Joseph Levy a fost furat de către Desaguliers, fondatorul Masoneriei moderne, după ce Levy a fost asasinat de catre Desaguliers. Fiul lui Joseph, Avraam Levy a murit de tuberculoză la doi ani după căsătoria să cu Esther. Esther s-a recăsătorit cu Avraam Abiud, care era un descendent direct al lui Hiram Abiud, fondatorul real al anticei Asociaţii Masonice.  Avraam Abiud posedă un alt exemplar a manuscrisului original. Singurul lor copil de sex feminin, care de asemenea se numea Esther, a fost căsătorită cu Samuel Lawrence. Fiul lor, Jonas Lawrence, a avut un fiu Samuel de la prima sa soţie, dar mai tîrziu s-a căsătorit cu Janet o creştina protestantă şi s-a convertit la creştinism. Acest unic manuscris i-a fost transmis lui Jonas, care şi-a exprimat dorinţa de a-l publica. Dar Jonas a fost asasinat datorită convertirii sale la creştinism şi a deţinerii ilegale a Istoriei, deoarece el nu era un descendent direct al liniei Levy. Dorinţa lui Jonas nu a putut fi îndeplinită pînă cînd nepotul său, Lawrence GS Lawrence născut în 1868, care a fost un protestant, nu a tradus Istoria din ebraică în engleză. În această traducere, Dl. Lawrence – ultimul descendent al proprietarului istoriei (manuscrisul ebraic) – a adoptat titlul: Dissipation of the Darkness, the Origin of Masonry – Disiparea(risipirea) Întunericului, Originea Masoneriei-. În următoarele secţiuni, vom cita pe larg din traducerea în limba engleză a manuscrisului ebraic şi pagini ce conţin citate care se referă la acest document.

Istoria Manuscrisului Ebraic

Acestea sunt cuvintele lui Lawrence GS Lawrence:

 • Aşa se face că eu, Lawrence, fiul lui George, fiul lui Samuel, fiul lui Iona, fiul lui Samuel Lawrence, de origine rusă, ultimul descendent al descendenţilor unuia dintre proprietarii acestei Istorii, spun:
  • Am moştenit de la tatăl meu un manuscris compus de strămoşii noştri în limba ebraică şi tradusă de către unul dintre ei în limba rusă. Un altul dintre ei l-a tradus în limba engleză.
  • Strămoşul nostru, Jonas, a  introdus în manuscris o serie de evenimente; aceasta Istorie, astfel, fiind făcută de el şi strămoşii lui. Jonas a aranjat-o şi a împărţit-o în două secţiuni. El a vrut să o publice, dar diferite obstacole l-au împiedicat: sănătatea, mijloacele economice şi evenimentele politice. El şi soţia sa, Janet, au conceput ideea publicării acestei istorii; găsindu-se în incapabilitate de a face acest lucru, ei au poruncit publicarea să fiului lor, bunicul meu, Samuel. Jonas a murit fără să-şi vadă dorinţa îndeplinita.
  • Bunicul meu, Samuel, fiul lui Jonas, care era fiul lui Samuel Lawrence, a adresat următoarele cuvinte fiului său, George, tatăl meu. Samuel i-a zis fiului său, George:
   • Fiule: Aici vezi aceste introduceri, avînd în frunte o listă de nume. Aceste nume corespund moştenitorilor succesivi ai acestei Istorii începînd cu reînnoirea Asociaţiei (Forţă Misterioasă),cînd aceasta şi-a schimbat numele în “Francmasonerie.” Acestea îl includ: şi pe Joseph Levy.
   • Joseph Levy este unul dintre reînnoitorii asociaţiei. El este un evreu şi un moştenitor al Istoriei de la strămoşii săi antici, care, la rîndul lor, au moştenit-o de la Moab Levy, unul dintre cei nouă fondatori.
   • A fost strămoşul nostru, Joseph, cel care a conceput ideea  schimbării denumirii asociaţiei (Forţă Misterioasă)în Francmasonerie şi a reformării statutului.
   • Aici ai detaliile: El a fost trimis la Londra împreună cu fiul său, Avraam, şi un prieten pe nume Avraam Abiud, toţi evrei, descendenţi ai moştenitorilor Istoriei şi foarte bine finanţaţi. Ei au făcut eforturi pentru a pătrunde într-un alt oraş şi, pentru că nu au reuşit, s-au stabilit la Londra. Acolo au întîlnit două persoane influente şi versate care au servit ca elemente adecvate pentru realizarea scopurilor lor. Aceştia sunt:
   • John Desaguliers şi un tovarăş al său numit George ( numele necunoscut proprietarului manuscrisului).
   • După ce şi-au întărit prietenia între ei, Joseph Levy le-a dezvăluit numele asociaţiei, “The Mysterious Force”, şi le-a relatat celor doi prieteni ai săi, în sinteză şi cu discreţie, unele părţi ale Istoriei, ascunzîndu-le secretele sale fundamentale. De asemenea, el le-a făcut cunoscut că, pentru o lungă perioadă de timp această a fost inactivă, aproape moartă, avînd nevoie pentru reînnoirea ei de schimbarea numelui şi reformarea statutelor în aşa fel încît noul stătut şi numele schimbat numele să poată atrage mulţi membri. Astfel, ea ar creşte.
   • Cu elocvenţă şi ingeniozitate, Joseph Levy a reuşit să-i convingă pe cei doi prieteni ai săi, Desaguliers şi George, de necesitatea revigorării asociaţiei. Obţinînd acest succes iniţial, s-au despărţit cu condiţia ca se vor întîlni din nou, fiecare dintre ei aducînd trei nume adecvate pentru noua asociaţie, dintre care se va alege numele final. Următoarea întîlnire a avut loc zece zile mai tîrziu. Fiecare şi-a prezentat denumirile sale, cea aprobată fiind una dintre cele propuse de Joseph Levy: Francmasonerie. Se întîmplă pe data de 25 august 1716.
  • Avraam, fiul lui Joseph Levy, care a asistat la cele două sesiuni, a declarat:
   • Această denumire a fost preferată înaintea celorlalte din două motive. În primul rînd, pentru că acelaşi nume l-au adoptat unii arhitecţi italieni, în secolul al 13-lea (francmasoni). Şi în al doilea rînd, pentru că a fost o expresie adecvată semnelor antice şi simbolurilor utilizate în asociaţia The Mysterious Force;simboluri care se refereau la construcţii şi arhitectură, propuse de Hiram Abiud, unul dintre fondatori, în scopul de a ascunde originea Asociaţiei, care era atribuita unor epoci dinaintea lui Iisus.
  • Desaguliers a aprobat cuvintele tatălui meu, adăugînd:
   • “În al treilea rînd, arhitecţii de azi şi constructorii au asociaţii, sindicate şi loje în care se adună pentru a-şi fortifica şi onora profesia lor. Astfel cu acest nume, ne putem aduna toţi într-o asociaţie unică, fără ca nimeni să ştie scopurile noastre. Şi în al patrulea  rînd , aceşti doi termeni, “Masonerie” (construcţii) şi “Mason”, sînt întîlniţi încă din antichitate, vor fi un văl gros peste secretul originii  fundaţiei;şi, în plus, fără îndoială, acestea vor creşte prestigiul Asociaţiei. ”
  • Strămoşul nostru, Abraham Levy, înaintea moartii sale, a adăugat:
   • “Desaguliers a specificat că acei oameni care au aderat la loje înainte de 1717, în Londra, au fost masoni, în sensul că erau ingineri, arhitecţi, constructori, ucenici, dar nu aveau nici o legătură cu Asociaţia, The Mysterious Force,care a iniţiat Masoneria adevărata.”
   • În acest scop, cinci bărbaţi s-au întîlnit: Levy, Desaguliers, şi însoţitorii menţionaţi mai sus şi au aprobat adăugarea termenului, “Free”-Liber-,pentru a ascunde în mod clar data înfiinţării sale de restul oamenilor în general, şi de membri şi asociaţi în special.
   • John Desaguliers şi însoţitorul lui au început să ceară ca Levy să le arate Istoria. Levy le făcuse cunoscut faptul că fusese tradusă în engleză, că trei dintre manuscrisele moştenite se pierduseră recent, patru fiind pierdute cu mult timp în urmă, şi că mai rămăsese doar manuscrisul sau şi un altul (Notă: celălalt este manuscrisul lui Avraam Abiud. Acesta este cel a cărui traducere o avem în mînă). Aceste declaraţii i-au tulburat extrem pe Desaguliers şi George, motiv pentru care au insistat asupra necesităţii unei copii adecvate, deoarece cu ajutorul copiei le-ar fi fost mult mai uşor să formuleze noul statut. Ei s-au arătat atît de fideli principiilor, dorinţelor şi doctrinelor lui Levy, încît au reuşit să-l convingă să le predea o copie a acesteia. It was delivered to them. Aceasta le-a fost livrata. A trecut o vreme pînă ei au citit-o.
   • Cei cinci s-au întîlnit din nou şi au decis să mai cheme nişte prieteni sub pretextul stabilirii unei ” Asociaţii Solidare.” Scopul adevărat a fost reînnoirea Asociaţiei, The Mysterious Force,învierea sa cu noul nume convenite de către cei cinci şi restaurarea primei  Loje Conducătoare (Ierusalim). Aşa cum a vrut-o Levy.
   • La data de 10 martie 1717 ei au invitat mai mulţi arhitecţi şi cunoscuţi. Invitaţii au fost prezidaţi de către un tip înţelept numit Dr. James Anderson, care era un prieten de-al lui Desaguliers.După discuţii îndelungate ei au ajuns la un acord şi au desemnat ziua de 24 iunie 1717, ca data pentru o întrunire mare.
   • Între timp, Levy şi-a pregătit fiul, pe Avraam, pentru marile evenimente ale viitorului. Cîteva zile mai tîrziu, Avraam Levy călătorea în Portugalia însoţit de Abraham Abiud, ruda să. Acesta din urmă este descendent al lui Hiram Abiud, unul dintre fondatori şi proprietarul acestei copii.
   • Între 10 martie şi 24 iunie un mare conflict a început între Levy[pe de o parte] şi Desaguliers şi George[pe de altă parte] din cauza refuzului acestora din urmă de a restitui copia. În şedinţa din 24 iunie, majoritatea au fost de partea lui Desaguliers şi Anderson; drept rezultat ambii au uneltit împotriva Levy, asasinîndu-l şi jefuindu-l de actele sale, inclusiv copia în engleză menţionata mai sus cît şi copia ebraică.
  • La întîlnirea din 24 iunie 1717,ei au fost de acord cu privire la crearea Marii Loji a Angliei.
  • Aici este necesar să se menţioneze numele moştenitorilor succesivi ai acestei Istorii, de la strămoşul nostru, Joseph Levy, reinnoitor al Asociaţiei, la mine, Lawrence.
   • Joseph Levy was the son of Nathan, who was the son of Abraham, Abraham the son of Jacob, Jacob the son of Nathan, Nathan the son of Jacob, who was the son of Isaac, who was the son of Moab, Moab the son of Rafael, etc., etc. back to Moab Levy, the first ancestor and one of the Nine Founders of the Association, the Mysterious Force. Joseph Levy a fost fiul lui Nathan, care era fiul lui Avraam, Avraam fiul lui Iacov, Iacov fiul lui Nathan, Nahtan fiul lui Iacov, care era fiul lui Isaac, care a fost fiul lui Moab, Moab fiul lui Rafael, etc, etc. înapoi pînă la Moab Levy, primul strămoş şi unul dintre cei nouă Fondatori ai  Asociaţiei, The Mysterious Force.
 1. Joseph Levy, evreu, 1665-1717
 2. Avraam, fiul lui Joseph Levy, evreu, 1685 – 1718
 3. Nathan, fiul lui Avraam Levy, evreu, 1717 – 1810
 4. Estera, fiica lui Nathan Levy, evreică, 1753 – 1793
 5. Samuel Lawrence, soţul ei, evreu, 1742 – 1795
 6. Jonas (fiul lui Samuel şi al Esterei), convertit la creştinism cu numele de James, 1775-1825
 7. Janet, fiica lui John Lincoln, creştina protestantă, 1785 – 1854
 8. Samuel, fiul lui Jonas şi al Janet-ei (mama vitregă), Creştin protestant, 1807-1883
 9. George, fiul lui Samuel Lawrence, creştin protestant, 1840-1884
 • Desaguliers, născut la 12 martie 1683 şi mort în anul 1742, a fost singurul om care s-a distins prin zelul său fervent în revitalizarea Asociaţiei, la începutul secolului 18. El a meritat titlul de “Părinte al Noii Masonerii.”  Existenţa Marii Loji a Angliei se datorează doar efortului său.
 • a aduce atingere indicării numelui lui Anderson ca cel care a stabilit prima ediţie a statutului fundamental al noii Masonerii, falsificatorul şi observatorul original a fost Desaguliers. Dacă Anderson l-a compus, a fost Desaguliers cel care a crezut în statut şi i-a dictat temele fundamentale şi ideile de bază.