PIETRE DE HOTAR

(Landmarks) 

După Albert Gallatin Mackey

 1. Modurile de recunoaştere.
 2. Diviziunea Masoneriei Simbolice în Trei Grade.
 3. Legenda Gradului Trei.
 4. Conducerea Fraternităţii de către un Mare Maestru, ales din rândul Fraţilor.
 5. Prerogativa Marelui Maestru de a conduce orice întrunire a Ordinului.
 6. Prerogativa Marelui Maestru de a acorda dispense pentru Pasajele de Grad, înainte de termenul prevăzut.
 7. Prerogativa Marelui Maestru de a acorda dispense pentru înfiinţarea şi funcţionarea Lojilor.
 8. Prerogativa Marelui Maestru de a consacra Masoni la vedere.
 9. Obligaţia pentru Masoni de a se întruni în Loji.
 10. Conducerea Ţinutelor Lojilor de către un Maestru Venerabil şi doi Supraveghetori.
 11. Obligaţia fiecărei Loji de a lucra acoperit când se întruneşte în Ţinută Rituală.
 12. Dreptul fiecărui Mason de a fi reprezentat în toate Întrunirile Generale ale Ordinului, conform mandatului încredinţat.
 13. Dreptul fiecărui Mason de a face apel la Marea Lojă sau la Întrunirea Generală a Ordinului împotriva unei decizii a Lojii din care face parte.
 14. Dreptul fiecărui Mason de a vizita orice Lojă regulară şi de a lua parte la Lucrările ei.
 15. Orice vizitator care nu este cunoscut drept a fi Mason de către Fraţii prezenţi, poate fi primit în Lojă doar dacă trece de procedurile de verificare, efectuate conform străvechilor uzanţe.
 16. Nicio Lojă nu poate interveni în Lucrările altei Loji şi nici nu poate conferi Grade Fraţilor care sunt membri în alte Loji.
 17. Fiecare Mason trebuie să se supună legilor şi regulamentelor Jurisdicţiei Masonice în care domiciliază.
 18. Calificarea candidatului pentru iniţiere: trebuie să fie bărbat, născut liber, de vârstă matură si de bune moravuri.
 19. Credinţa în Dumnezeu ca Mare Arhitect al Universului.
 20. Complementară credinţei în Dumnezeu este credinţa într-o viaţă viitoare.
 21. Cartea Legii Sacre va constitui o componentă indispensabilă a catagrafiei Lojii.
 22. Egalitatea tuturor Masonilor.
 23. Secretul masonic.
 24. Arta Operativă constituie fundamentul Ştiinţei Speculative. Revelarea preceptelor spirituale şi morale prin interpretarea conceptelor Artei şi operarea cu simbolurile acesteia.

Ultimul şi supremul Landmark prevede că aceste Landmark-uri nu pot fi niciodată modificate, nimic nu poate fi eliminat, nimic nu poate fi adăugat la ele.