ÎNDATORIRILE FRANCMASONULUI

Francmasonii se angajează solemn şi prin jurământ să nu dezvăluie nici unul dintre Misterele Francmasoneriei, să nu se întreţină decât cu Masoni buni şi legitimi sau într-o Lojă regular constituită. Ei se angajează să-şi iubească Fraţii, să-i consoleze şi să le vină în ajutor. Ei se angajează să respecte Regulamentul în douăsprezece Puncte ale Francmasoneriei. 

Francmasonii recunosc faptul că toţi oamenii, oricare ar fi diferenţele de talent sau poziţiile lor sociale, sunt născuţi cu aceleaşi îndatoriri. Este de datoria lor să întreţină şi să întărească, mai întâi printre ei, apoi între ceilalţi oameni, sentimente de fraternitate şi de egalitate.

Francmasoneria are ca scop perfecţionarea spirituală şi morală a Membrilor săi şi practicarea principiilor umanitare. Mijloacele sale de acţiune sunt: folosirea simbolismului împrumutat Artei Regale, respectul şi practicarea exactă a ritualurilor, a operelor de binefacere, a toleranţei şi a unei conduite exemplare.

Loja este un mediu paşnic şi armonios, în care pasiunile profane nu au acces. În Lojă nu pot fi evocate chestiuni politice sau confesionale.

Francmasoneria nu admite în sânul său decât oameni liberi şi de bune moravuri care se unesc pentru a lucra împreună la propria lor perfecţionare. Ea face acest lucru indiferent de convingerea religioasă, de rasă, de naţionalitate, de poziţia socială.

Niciun Frate nu trebuie să apară în afara reuniunilor masonice în ţinuta vestimentară masonică, colane, însemne sau decoraţii, decât în cazul unei dispense, special motivată de Marele Maestru.

Niciun frate nu trebuie să transmită, să publice, să difuzeze, sau să propage în mediile masonice sau profane, documente de orice natură ar fi ele, ce conţin sau menţionează hotărâri contrare propriilor sale obligaţii faţă de Ordin sau faţă de Membrii acesteia şi susceptibile de a aduce prejudiciu demnităţii Ordinului, sau care să fie contrare principiilor acesteia.

Se interzice tuturor Fraţilor să participe la reuniuni, ţinute sau lucrări neaccesibile publicului organizate de Obedienţe masonice nerecunoscute de M.L.S.A.R.

Toţi Fraţii au datoria să aibă, cu ocazia tuturor reuniunilor masonice, o conduită care să nu perturbe armonia frăţească a acelor reuniuni.